normy jakości

Od początku naszej działalności przestrzegamy rygorystycznie norm jakości.

W roku 2004 wprowadziliśmy w naszej firmie normę HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), która pozwala na utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa żywności.

Następnie wdrożyliśmy BRC Global Standard Food (czyli Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności), który łączy wymagania zawarte w: ISO 9000, HACCP, GMP, GHP i definiuje jednocześnie szczegółowe wytyczne, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo oraz wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego.

Posiadamy również własną trafostację (rozdzielnię prądu), własne ujęcie wody oraz oczyszczalnię ścieków, zapewniające ciągłość pracy zamrażalni oraz optymalne normy czystości.

Przyjęte przez nas wysokie standardy produkcji, systematyczna modernizacja procesów oraz dbałość o ekologię odpowiadają wymogom Unii Europejskiej i stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla naszych Klientów oraz Partnerów.