• Logo
  • Logo
  • Logo

Dzięki autorskiej technologii opracowanej w naszej Zamrażalni osiągnęliśmy i utrzymujemy najlepszy wynik w drylowaniu wiśni w Polsce